Vemb Skole

Vision og værdigrundlag

 

 

Vision for Vemb Skole

Vi ønsker at fremme udviklingen af en skole, hvor eleverne føler sig trygge og glade for at komme og hvor der er gode betingelser for udvikling og læring.

 

 

Værdigrundlag for Vemb Skole

 

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle føler sig trygge og at alle er glade for at komme på skolen

Det betyder at:

- alle skal vise hensyn til hinanden både i sprog og i omgangsform

- alle skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker

- alle skal opleve at være en vigtig del af et positivt fællesskab

- der skal være et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partner

 

 

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en personlig udvikling og social læring

Det betyder at:

- der skal være gode muligheder for oplevelser

- der skal være plads til forskellighed

- eleverne skal lære at samarbejde

- der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed

 

 

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en faglig indlæring.

Det betyder at:

- der skal være tidssvarende undervisningsmaterialer og fysiske rammer

- undervisningsformerne skal tilpasses de faglige emner og klassens elever

- der skal være optimale udfordringer for den enkelte

- der skal lægges vægt på en løbende faglig og pædagogisk udvikling af personalet

- hver enkelt skal gøre sit bedste for at deltage positivt og aktivt i undervisningen

 

 

 

 

Formuleret efter drøftelse blandt alle skolens parter